Egyházunk kanonikusan alapított missziós Egyház, mely lelki híd a katolikus, anglikán, ortodox ágazatok között. Hisszük és tartjuk az ősi hét szentséget, de dogmamentes, nyitott pásztori szívvel és gondolkodással tekintünk Isten nyájára. Szentmiséinken minden megkeresztelt hívő részt vehet és bűnbánat után részesedhet az Oltáriszentségben. Az Urunk, Jézus Krisztus által alapított tanítványságot és apostoli küldetést képviseljük, s a Káld Katolikus Egyházon keresztül a legősibb szentségi gyökerekből táplálkozó, ökumenikus szolgálatot végzünk. Kubinyi Viktor püspök így határozta meg az Egyház küldetését:

“Krisztus szegényen halt meg. Nem hagyott semminő örökséget. És mégis a legnagyobb vagyont hagyta az embereknek örökségül: azt, hogy az összes nemzetek értsék meg egymást, hogy szeressük egymást, hogy igazságosak legyünk egymáshoz és hogy ezáltal közelebb jussunk Istenhez.” (1913)